Stamceller helbreder

Efter mange års forskning på området, har man fundet ud af at bruge stamceller fra navlestrengen til at helbrede en lang række sygdomme. I sær blodsygdomme er i mange år blevet behandlet ved hjælp af stamceller. Det er både blodrelaterede sygdomme, genetiske sygdomme og immunsygdomme man førhen behandlede med knoglemarvstransplantioner. Idag behandler man forskellige former for den livstruende sygdom kræft. Her i blandt leukæmi, både akut og kronisk. Og Tumorer ed høj risiko samt Hodgkins og ikke-hodgkins lymfom og myelodyplastiske syndromer.  De blodsygdomme, der bliver behandlet er Beta-thalassæmi og seglcellesygdom

stamcellerSå er der forskellige former for knoglemarvssvigt der også bliver behandler med stamceller. Heriblandt Aplastisk anæmi, blackfan-diamonds anæmi og fanconis anæmi. Immunsygdome som kronisk granulomatøs, histiocytiske, leukocytadhæsion, svære kombinedrede immundefektsygdomme og wiskott-aldrich syndrom. Der bliver også brugt stamceller til behandling af Stofskiftesygdomme. De der bliver behandlet her er Krabbes sygdom, Hurlerts sygdom, metakromatisk leukodystrofi og Sanfilippos syndrom.

 

For at helbrede med stamceller

For størsteparten af de ovennævnte sygdomme gælder det at det er genetiske sygdomme. Det betyder at sygdommene er arvelige. Ved arvelige sygdomme kan man ikke bruge ens egne stamceller til behandling. Så vil man være nødsaget til at finde en passende doner, som i mange tilfælde kan være ens søskende. Nogle af de andre nævnte sygdomme kan dog behandles med stamceller fra det pågældende barn. Det er derfor en rigtig god idé at få udtaget nogle stamceller fra sine børn ved fødslen, så man kan hjælpe et evt. sygdomsramt barn. Om end det er ens eget eller en andens. Stamceller er noget der bliver forsket meget i og du kan næsten med sikkerhed regne med at der med tiden kun vil komme flere mulige behandlinger med stamceller. Derfor er det en god investering at sikre dine børn. Det kan du gøre ved hjælp fra www.stemcare.dk